CỘNG ĐỒNG HỌ ĐOÀN VIỆT NAM

Trang thông tin điện tử của hội đồng Đoàn tộc Việt Nam

www.doantocvietnam.com - hoidongdoantocvietnam@gmail.com

Liên kết website

THÔNG TIN QUẢNG BÁ

THÔNG KÊ WEBSITE

  • Số lần click: 518714
  • Lượt truy cập: 432575

BẢN KẾ HOẠCH VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN HỌC GIAI ĐOẠN TỪ NĂM 2014 ĐẾN NĂM 2020 CỦA BAN KHUYÊN HỌC HỌ ĐOÀN MỸ LỢI (Tiếp theo)

12:24 SA 13/02/2014

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN VÀ CHÚ BÁC HỌ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG NĂM 2000 - 2013
 

 

 

* Họ Đoàn tỉnh biểu dương: 04 cháu

     Ghi chú: Trên đây là số học sinh sinh viên các chi phái báo cho họ và ban khuyến học họ nắm ở các trường trong khu vực đã phát thưởng trong những năm qua. Ngoài ra còn nhiều cháu ở trong và ngoài địa phương đã có thành tích nhưng vì thiếu thông tin nên Ban khuyến học họ chưa thống kế được, Đề nghị bổ sung thê cho đầy đủ.

- Riêng số sinh viên cao đẳng họ chưa có kinh phí nên không được phát thưởng (Ban khuyến học thực hiện theo quy ước của họ) Chỉ đặc biệt cấp cho một số cháu cao đẳng ra trường đạt loại giỏi.

- Số cháu tốt nghiệp đại học do các cháu và gia đình không báo với ban khuyến học nên không nắm để khen thưởng.

VỀ THU CHI QUỸ KHUYẾN HỌC QUA 13 NĂM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG:

QUỸ THU CHI TỪ 2000 - 2013

 

 

Sở dĩ đạt được thành quả trên là nhờ các nguyên nhân sau đây:

Một là, Có sự hướng dẫn, động viên kịp thời của Hội khuyến học cấp trên;

          Hai là, Có sự đồng thuận cao của tất cả các cá nhân trong toàn họ, người đang làm ăn sinh sống tại quê nhà cũng như người đã rời quê hương đi lập nghiệp ở nơi xa. Vừa khuyến khích con em chăm ngoan, học giỏi, vừa đóng góp tiền vào quỹ khuyến học của Họ.

          Ba là, Các em đang là học sinh, sinh viên các cấp học đã ý thức về tầm quan trọng của học vấn, không thể lập thân lập nghiệp tốt trong tương lai nêu hiện tại không phấn đấu học tập tốt, học tập giỏi. Từ đó các em đã thi đua học tập rèn luyện một cách thường xuyên, liên tục. Dù khó khăn, trở ngại đến đâu các em cũng phấn đấu vượt qua để theo đuổi việc học.

          Bốn là, nhiều gia đình tuy còn gặp khó khăn, nhưng tập trung toàn bộ sức lực, của cải đầu tư cho con em được theo đuổi việc học đến nơi đến chốn.

Năm là, Ban khuyến học nói chung và từng thành viên của ban nói riêng đã hoạt động rất nhiệt tình, năng nỗ, kiên định, bền bỉ phấn đấu khắc phục khó khăn, trở ngại để hoàn thành nhiệm vụ của Họ giao.

          2. Tồn tại, khó khăn cần khắc phục.

          Qua 13 năm hoạt động, Khuyến học của Họ Đoàn Mỹ Lợi tuy có nhiều thuận lợi cơ bản, nhưng bên cạnh cũng gặp phải nhiều khó khăn trở ngại nên khó tránh được tồn tại, khuyết điểm.

          Một là, nhận thức về tầm quan trọng của việc học trong toàn họ được nâng lên nhiều so với trước, nhưng chưa cao, chưa đầy đủ và đồng đều.

          Hai là, công tác khuyến học của họ bước đầu có sự đồng thuận chung nhưng một bộ phận hưởng ứng chưa thật nhiêt tình, chưa thường xuyên liên tục. Vì vậy, một số gia đình có con em đạt thành tích trong việc học nhưng chưa thông báo cho Ban khuyến học biêt để động viên khen thưởng.

          Ba là, Ban khuyến học tuy đã có nhiều cố gắng nhưng còn chưa sâu sát, chưa thật công bằng trong việc động viên khen thưởng, còn bỏ sót một số trường hợp cần khen thưởng. Như trong một số năm đã không đưa vào danh sách các em thi đỗ vào trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.

          Bốn là, Quỹ khuyến học mới tập trung huy động mức đóng góp bình quân hàng năm của từng hộ gia đình trong họ tại làng Mỹ Lợi, có chú ý vận động sự đóng góp của các gia đình và cá nhân sinh sống ngoài làng Mỹ Lợi nhưng chưa nhiều, nên tổng số quỹ còn khiêm tốn. Đặc biệt chưa chú trọng đối tượng vận động ủng hộ quỹ khuyến học là những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp có công ăn việc làm và thu nhập ổn định, đang sinh sống là làm việc ở nhiều địa phương trong và ngoài nước.

          Năm là, một bộ phận con em đã phấn đấu học xong đại học, cao đẳng nhưng vấn đề tìm việc làm gặp khó khăn, đang tác động tiêu cực đến một số gia đình cụ thể.

          III. Dự kiến kế hoạch khuyến học của Họ Đoàn Mỹ Lợi giai đoạn 2014 - 2020.

          Đến năm 2020 nước Việt Nam sẽ trở thành nước công nghiệp phát triển. Đây là thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi nguồn nhân lực tương ứng . Vì vậy, trình độ học vấn nói chung, trình độ khoa học công nghệ nói riêng của thế hệ trẻ phải được nâng lên. Cả nước đang tích cực cải cách toàn diện về giáo dục đào tạo, phong trào khuyến học khuyến tài được đẩy mạnh, công tác khuyến học, khuyến tài của Họ Đoàn Mỹ Lợi cũng phải nâng lên tầm cao mới.

          Từ nay đến năm 2020, hoạt động khuyến học của họ phải được tiến hành theo phương châm: “Học để tích lũy đủ kiến thức và kỹ năng để lập thân lập nghiệp; Học để tạo dựng cuộc sống của bản thân trong tương lai gắn với phụng sự tổ quốc, quê hương, gia đình và dòng tộc; Chỉ tập trung học những ngành học mà xã hội công nghiệp hóa có nhu cầu, khi tốt nghiệp dễ tìm được việc làm, tránh bị lãng phí vì học ra trường mà không tìm được việc; Quỹ khuyến học của Họ chủ yếu dựa vào nguồn tài chính do chú bác, con cháu và những người đã thành đạt trong họ tự nguyện đóng góp”.

          1. Mục tiêu.

          Chưa có số liệu thống kê đầy đủ về số lượng con em trong họ nằm trong độ tuổi đi học ở các cấp, chỉ dự ước khoản từ 800 đến 1000 em tính cả trong và ngoài làng Mỹ Lợi. Trong đó, khoản 500 em thuộc gia đình có đủ điều kiện kinh tế, 500 em thuộc gia đình điều kiện kinh tế còn khó khăn. Hoạt động khuyến học phải chăm lo việc theo dõi, động viên tất cả 1000 em, nhưng chú trọng tạo điều kiện giúp đỡ cho 500 em khó khăn này. Mỗi năm, số học sinh, sinh viên các cấp học đạt thành tích học tập, thi cử được đưa vào danh sách động viên khen thưởng khoảng 200 đến 250 em. Quỹ khuyến học chi khen thưởng trung bình từ 15 đến 20 triệu đồng. Mục tiêu lâu dài và xuyên suốt của hoạt động khuyến học, khuyến tài là:

Mỗi gia đình có con em trong độ tuổi đi học đều tạo điều kiện tốt nhất để các em được đi học, không bỏ học giữa chừng. Trường hợp gia đình quá khó khăn, Quỹ khuyến học sẽ tài trợ cụ thể để giúp cho gia đình và các em vượt qua khó khăn, tiếp tục vươn lên học tập. Không để một em nào phải dang dỡ việc học vì gia đình tạm thời gặp khó khăn.

          Khuyến học của Họ dựa chủ yếu vào sự đóng góp của những người trong họ đã và đang thành đạt, có cuộc sống kinh tế gia đình ổn định, có thu nhập tương đối khá. Vận động các gia đình này ủng hộ Quỹ khuyến học với mức trung bình 500.000 đồng/người/năm từ năm 2014 đến năm 2016 và 1.000.000 đồng/người/năm từ năm 2017 đến năm 2020. Để đến năm 2020 Quỹ khuyến học có được từ 300 đến 500 triệu đồng.

          2. Nhiệm vụ.

          a. Về nhận thức, Họ tổ chức hội thảo để chú bác, con cháu đóng góp ý kiến đi đến đồng thuận về kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài từ nay đến năm 2020. Từ đó toàn họ chung sức, chung lòng phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra.

          b. Hàng năm, các chi trong họ cung cấp cho Ban khuyến học danh sách các em đang theo học các cấp học. Báo cáo cụ thể các trường hợp đặc biệt khó khăn cần trợ giúp. Ban khuyến học kịp thời có giải pháp cụ thể để giải quyết.

          c. Cuối mỗi năm học, dựa trên các nguồn thông tin từ các trường học trên địa bàn, dựa vào thông tin do các gia đình trong họ cung cấp để lập bản báo cáo kết quả về học tập của con em trong họ. Từ đó, chọn lọc và lập danh sách khen thưởng các em đạt thành tích xuát sắc, đặc biệt xuất sắc trong học tập thi cử, để động viên khen thưởng theo từng nhóm:

          - Học sinh, sinh viên được nhà trường cấp giấy khen công nhận giỏi, khá.

          - Học sinh, sinh viên được Hội đồng thi học sinh, sinh viên giỏi các cấp cấp giấy công nhận đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

          - Học sinh, sinh viên thuộc gia đình khó khăn nhưng vươn lên học tốt.

          - Học sinh thi đỗ vào các trường đại học.

          - Sinh viên thi tốt nghiệp đạt vị trí nhất, nhì, ba.

          - Sinh viên tốt nghiêp trên đại học được cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ.

          Chú ý, trước khi tổ chức biểu dương, khen thưởng phải rà soát cẩn thận, không được để bỏ sót người đáng khen thưởng, đồng thời không khen thưởng người không đáng khen thưởng.

          Tổ chức lễ biểu dương khen thưởng hàng năm vào đầu năm học tại từ đường họ. Giấy khen và phần thưởng của các em ở xa không về dự lễ để trực tiếp nhận sẽ được gửi đến các em qua người thân trong gia đình vào dịp chạp họ vào đầu tháng Tám âm lịch hoặc vào dịp Tết nguyên đán.

          c. Cứ 3 năm một lần, Ban khuyến học lập danh sách những gia đình trong họ đã đạt thành tích trong đầu tư cho con em học tập để tuyên dương, khen thưởng.

          d. Lập Sổ vàng ghi danh sách người hiếu học và lưu giữ ở từ đường họ. Danh sách sẽ được lập theo các giai đoạn:

          - Giai đoạn I. Từ năm 1558 đến năm 1945.

          - Giai đoạn II. Từ năm 1945 đến năm 1975.

          - Giai đoạn III. Từ năm 1975 đến năm 2000.

          - Giai đoạn IV. Từ năm 2000 trở về sau.

          Trong đó, giai đoạn II ghi tên những người đậu bằng trung học đệ nhất cấp trở lên; giai đoạn III ghi tên những người đậu bằng tú tài trở lên; giai đoạn IV và về sau ghi tên những người đậu bằng cao đẳng và đại học trở lên.

          đ. Xây dựng nội quy quản lý và sử dụng quỹ khuyến học.

          Trong đó, việc huy động quỹ khuyến học tập trung vào các nguồn thu chính:

          - Từ nguồn đóng góp thường niên của mỗi gia đình trong họ. Mức đóng góp tối đa 50.000 đồng/hộ/năm từ năm 2014 đến năm 2016, 100.000 đồng/hộ/năm từ năm 2017 trở về sau.

          - Từ nguồn đóng góp của các gia đình và cá nhân đã thành đạt trong học tập và cuộc sồng. Mức đóng góp tùy lòng hảo tâm để xây dựng quỹ khuyến học họ ngày càng thêm phong phú.

          - Từ nguồn đóng góp của các tổ chức và cá nhân khác (như bà con Việt Kiều …).

          Về quản lý và chi tiêu quỹ khuyến học, chi tập trung chi cho các mục đích:

          - Chi khen thưởng hàng năm cho các em đạt thành tích trong học tập, thi cử.

          - Chi khen thưởng đột xuất cho những người đạt thành tích đặc biệt xuất sắc được Nhà nước và xã hội vinh danh như được phong tặng các danh hiệu anh hùng, nhà giáo, thầy thuôc, nghệ sĩ ưu tú, nhân dân, vận động viên đạt huy chương vàng, bạc, đồng…

          - Chi khen thường người đậu bằng cấp cao như thạc sĩ, tiến sĩ.

          - Chi trợ cấp cho học sinh, sinh viên gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

          - Chi hội nghị, hội thảo, tổ chức lễ tuyên dương phát thưởng.

          - Chi cho người được cử làm đại diện đi dự các cuộc họp về khuyến học do cấp trên triệu tập.

          - Chi khác …

          Về mức chi thưởng, trên cơ sở mức chi thưởng cụ thể của năm trước, Ban khuyến học bàn và thống nhất mức chi thưởng của năm sau tăng hơn, nhưng không vượt quá 30%. Về các mức chi chưa có tiền lệ thì xem xét tình hình và hoàn cảnh cụ thể để quyết định mức chi cho phù hợp.

          Dự ước: Mức chi khen thưởng từ thấp đến cao như sau: Mức 4: Giấy khen cộng phần thưởng trị giá 50.000 đồng; Mức 3: Giấy khen cộng phần thưởng trị giá 75.000 đồng; Mức 2: Giấy khen cộng phần thưởng trị giá 100.000 đồng; Mức 1: Giấy khen cộng phần thưởng trị giá 200.000 đồng.

          Dự ước: Mức chi tài trợ đặc biệt cho học sinh đỗ đại học, cao đẳng nhưng gia đình gặp khó khăn không thể đóng học phí cho con, em nhập học được. Mức 3:  01 triệu đồng; Mức 2: 02 triệu đồng; Mức 1: 03 triệu đồng.

          Hàng năm, Ban khuyến học báo cáo công khai trong toàn họ về thu chi quỹ khuyến học. Quản lý chặt chẽ không để thất thoát, lạm chi quỹ khuyến học.

          3. Biện pháp.

          a. Củng cố Ban khuyến học, bổ sung thành viên Ban khuyến học là những người có uy tin, nhiệt tình đang ở địa phương và những người đang ở ngoài địa phương như thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Đà nẵng …

          b. Sau khi được họ thông qua bản kế hoạch này, Ban khuyến học công bố rộng rãi văn bản trong toàn thể cộng động họ Đoàn làng Mỹ Lợi đang ở trong và ngoài nước biết để hưởng ứng.

          c. Ban khuyến học gửi thư kêu gọi đến các cá nhân trong họ đã thành đạt trong cuộc sống ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài.

          d., Vào ngày mồng 2 tháng giêng (dịp Tết Nguyên đán) hàng năm Họ mở từ đường đón con cháu ở xa về quê ăn tết đến dâng hương, tìm hiểu về hoạt động của họ trong thời gian qua, đồng thời tạo điều kiện để bà con đóng góp ủng hộ quỹ khuyến học, khuyến tài.

          IV. Kết luận.

          Việc học luôn luôn là một việc quan trọng của một đời người. Không thể lập thân, lập nghiệp thành công nếu không được học và không học tốt.

          Mỗi gia đình, cá nhân riêng lẻ tự học cũng tốt, nhưng cả cộng đông Họ chung sức chung lòng chăm lo việc học của con cháu thì càng tốt hơn, thành công hơn. Bài học thực tế qua 13 năm thành lập và hoạt động Ban khuyến học của họ đã chứng minh rõ điều đó.

          Chỉ một bộ phận nhỏ nhiệt tình làm khuyến học đã tốt, cả cồng đồng họ không kể già, trẻ, trai, gái; không kể giàu, nghèo; không kể đang sống ở làng Mỹ Lợi hay ở ngoài làng Mỹ Lợi cùng chung tay đóng góp tinh thần và vật chất để làm khuyến học chắc chắn sẽ làm tốt hơn, kết quả sẽ cao hơn.

          Ban khuyến học họ xin chân thành cám ơn chú bác, anh chị em trong 13 năm qua đã nhiệt tình ủng hộ để có được thành quả bước đầu nên trên. Nhân dịp này, Ban khuyến học kêu gọi bà con cô bác và anh chị em đóng góp ý kiến để hoàn chỉnh bàn kế hoạch này và tiếp tục ủng hộ nhiệt tình hơn nữa vào hoạt động của Ban khuyến học trong thời gian tới.

 

                                                                     TM. BAN KHUYẾN HỌC

                                                                                  Trưởng Ban

                            

                                                                                    ĐOÀN HỘ

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHUYẾN HỌC

 1. Về thời gian: Để kịp triển khai kế hoạch ngay vào đầu năm 2014, hội thảo dự kiến sẽ tổ chức vào ngày 9 tháng 2 năm 2014 (10 tháng giêng năm Giáp Ngọ - tức là ngày chủ nhật)

2. Về địa điểm: Tổ chức tại Tiền đường nhà thờ họ.

3. Về chủ tọa: 3 người: Đoàn Phùng, Đoàn Hộ và Đoàn Nhuận (Đoàn Nhuận thuyết trình).

4. Về Thư ký: Cử 3 người  ( Đoàn Hoài Trung, Đoàn Hữu và Đoàn Lộc)

5. Về thành phần mời tham dự hội thảo:

- Khách mời: Đại diện Hội đồng Đoàn tộc tỉnh; Đại diện lãnh đạo xã, lãnh đạo làng và một số họ bạn, Ban giám hiệu các trường học trên địa bàn.

- Nội tộc: Các vị cựu trưởng họ, nhánh, chi; Các vị bua việc đương hành ở Họ, 3 nhánh, các chi lớn chi nhỏ. Một số gia đình tiêu biểu về khuyến học trong họ. Các thầy cố giáo là con, dâu, rễ của họ Đoàn đang giảng dạy ở các trường học trên địa bàn; Một số chú bác, anh chị ở Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Đắc Lắc, TP Hồ Chí Minh…

6. Về phương thức tổ chức: Mượn hoặc thuê máy chiếu slide để trình bày báo cáo kế hoạch và chiếu các phim liên quan.

7. Về trang trí: Có một số pano, áp phích và khẩu hiệu, bàn ghế, hoa v.v.

8. Về lưu giữ và quảng bá: Quay phim toàn bộ cuộc hội thảo để quảng bá trên internet, qua website doantocthuathienhue và website hoidongdoantocvietnam.

9. Về bước chuẩn bị tiến hành: Thành lập Ban tổ chức hội thảo, phân công cụ thể các phần việc cần chuẩn bị. Họp tiểu ban nội dung để thông qua bản dự thảo kế hoạch này, sau khi thống nhất, Bản kế hoạch được in, đóng thành tập gửi kèm theo Giấy mời đến các thành phần tham dự hội thảo trước ít nhất 1 tuần để nghiên cứu trước khi về dự.

Đây là lần hội thảo thứ nhất, cần chuẩn bị tất cả các mặt thật chu đáo bảo đảm cho hội thảo đạt chất lượng và thành công cao nhất.


Các tin khác


HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM
© Copyright 2012 doantocvietnam.com, All right reserved
Designed & Powered by rehangngay.vn