CỘNG ĐỒNG HỌ ĐOÀN VIỆT NAM

Trang thông tin điện tử của hội đồng Đoàn tộc Việt Nam

www.doantocvietnam.com - hoidongdoantocvietnam@gmail.com

Liên kết website

THÔNG TIN QUẢNG BÁ

THÔNG KÊ WEBSITE

  • Số lần click: 518660
  • Lượt truy cập: 432521

GIA PHẢ HỌ ĐOÀN (Làng Xuân hà, Hải hậu, Nam định) Bản 2012

12:44 CH 23/10/2012

NGUỒN GỐC BẢN GIA PHẢ

Bản Gia phả này được khởi sự vào dịp Cụ Cố Đaminh Đoàn Văn Dương qua đời ngày 16 tháng Tám năm 1990 tại Houston, Texas (USA). Các con cháu không được rõ về nguồn gốc Tổ tiên, nên việc lập Gia phả gặp nhiều khó khăn, cần sự đóng góp của nhiều người.
- Trước hết, phải kể tới Cụ Cố Đaminh, khi qua đời đã để lại mấy trang giấy đánh máy về Gia phả,
- Từ những tờ giấy đánh máy gợi ý trên, chúng tôi: Đoàn Ngọc Cao (em), Đoàn Từ Thiện (em), Đoàn Quang Thanh (con) đã ngồi lại bàn thảo và ghi thêm chi tiết.
- Đặc biệt đóng góp cho bản Gia phả này là Ông Đoàn Đình Quí (ngành Cụ Đoàn Ngọc Chẩn), qua sự liên lạc của Ông Đoàn Quang Bật (em ông Quí) từ bên Mỹ liên lạc về quê nhà, đã nhận được bản bổ túc gửi qua để có bản bổ sung 93, 95).
- Cũng xin cảm ơn sự góp ý của Cụ Đoàn Ngọc Lũy (miền Bắc) và một số gia đình con cháu liên hệ. Bản Gia phả này đã được in ra trong những năm 95,96,97,98,02.
Lm. Đoàn Quang Báu,DĐC thu tập và trình bày từ năm 1990...

ĐÔI HÀNG VỀ CỤ TỔ
(Tài liệu từ VN)
Theo ý kiến một số bậc tiền bối trong họ, cụ Tổ Đoàn Như Bích , nguồn gốc sinh sống tại làng Hà Lạn, Tổng Tân Khai, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định. Thời đó, Cụ làm việc hương chính, Cụ có công khai phá lập ra làng Hà lạn. Về sau vì sự phát triển, cụ lập thêm làng Xuân Hà cũng thuộc Tổng Huyện như trên dưới thời Vua Tự Đức năm thứ 36 (năm 1883 năm Âm lịch Quí Mùi).
Bản Gia phả về dòng họ Cụ trước đây được lập bằng chữ Nho, được lưu truyền đến đời ông Bá Đoàn Ngọc Quang (Uông) ngành Cụ tổng Đoàn Ngọc Giác, nhưng không may đã bị thất lạc trong chiến tranh (1946-1954)
Vì có công khai hoang lập ấp, nên Cụ Tổ được triều đình Huế ban sắc phong: "Chánh Bát Phẩm Tinh Binh Đội Trưởng Điền Tốt Quân". Sau khi từ trần, Cụ Tổ được phong làm Thành Hoàng của làng và được cấp một mẫu ruộng kỵ điền, để dân làng và con cháu về sau dùng vào việc cúng tế trong ngày giỗ hàng năm (mùng 8 tháng Tư Âm lịch). Ruộng kị điền này đã bãi bỏ sau năm 1945.
Cụ Bá tên thật là Đoàn Như Bích (theo Sổ bộ là Đoàn Văn Minh). Trước khi từ trần, Cụ được ơn gia nhập Đạo Chúa nhận thánh danh là Tôma. Cụ Bà Bá Bích nhận thánh Danh là Maria Nguyễn Thị Nguộc.

CỤ TỔ

TÔMA  ĐOÀN NHƯ BÍCH(chết)

MARIA NGUYỄN THỊ NGUỘC(chết)

(Làng Hà Lạn, Tổng Tân Khai

Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định)

*  Cụ Tổ có 5 người con: 3 trai, 2 gái:

1. Bà Đồ Đoàn Thị Ngôn,(chết)

2. Ông Cựu Đoàn Ngọc Chẩn,(chết)

3. Ông Cựu Đoàn Ngọc Cư,(chết)

4. Ông Tổng Đoàn Ngọc Giác,(chết)

5. Cô Đoàn Thị Thường ((chết) qua đời hồi nhỏ).

Ngành 1

1. BÀ ĐỒ ĐOÀN THỊ NGÔN(chết)

(Xuân hà,  Hải Hậu,  Nam Định)

* 3 con: 2 trai, 1 gái.

1. Ông Trùm Phạm Văn Rự(chết)

2. Ông Trùm Phạm Hữu Ngữ(chết)

3. Bà Giáp Phạm Bột (tên chồng)(chết)

 (Xin lưu ý: Một số  là ngành. Hai số là con. Ba số là cháu. Bốn số là chắt.

 Con, cháu, chắt Bà Đồ Ngôn:

1.1. Ông Trùm Phạm Văn Rự(chết)

* 5 con:  2 trai, 3 gái:

1.1.1. Phạm Văn Lạng(chết) (vợ con không rõ tên)

1.1.2. Phạm Văn Thỉnh(chết)- vợ(chết), con:

1.1.2.1. Phạm Văn Uy (ở Ban Mê Thuột)

1.1.3 Phạm Thị...(chết) - chồng:Cao Viết Thiện(chết), con:

1.1.3.1 Cao Thị...chồng: Nguyễn Viết Thân, 3 con...(Houston, TX)

1.1.3.2. Cao Viết Điền vợ...,3 con: ( Houston, TX)

1.1.4. Phạm Thị Hảo (Cô Chín) (chết) 2003

1.1.5. Phạm Thị...(chết)-chồng: Nguyễn Văn Tứ(chết), con...

1.1.5.1 Nguyễn Văn Tứ, 3 con

 1.2. Ông Trùm Phạm Hữu Ngữ:(chết)

* 4 con: 3 trai, 1 gái:

1.2.1. Phạm Ngọc Am(chết), các con:

1.2.1.1. Hài,

1.2.1.2. Lý,

1.2.1.3. Thơ

1.2.2. Giuse Phạm Ngọc Yêm(chết) (sinh năm 1910 tại Xuân Hà)- vợ :Maria Nguyễn Thị Hệ(chết) (sinh năm 1908   

           tại Xuân Hà) có 1 con gái :

          1.2.2.1 Anna Phạm Thị Cúc(chết) (s/n 3.3.1933 tại Thạnh Mỹ Lợi, Gia Định) - chồng : Phaolô Chu Văn   

                      Cang (s/n 8.6.1931 tại Định Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương), Hôn phối ngày 28.10.1953

                      tại Sàigòn (sống tại Thị Nghè, Bình Thạnh, Sàigòn)

                           các con : 4 trai 4 gái .

                      1. Rosa Chu mộng Hoàng (s/n 12.7.1954 tại Sàigòn) (Sàigòn)

                      2. Maria Chu mộng Hằng (s/n 31.10.1956 tại Sàigòn) - chồng : Antôn Mai Quyết Thắng (s/n

                          14.11.1960) Hôn phối ngày 21.6.1992 tại Sàigòn.

                      3. Ignatius Chu Văn Cường (s/n 31.7.1958 tại Gia Định) (Hoa Kỳ)

                      4. Giuse Chu Văn Tín (s/n 20.4.1960 tại Gia Định) - vợ : Maria Nguyễn Thị Ngọc Phượng (s/n

                          1959), Hôn phối ngày 2.5.1993 tại Sàigòn). (Sàigòn)

                      5. Maria Chu Mộng Huyền (s/n 14.4.1962 tại Gia Định) - chồng : Antôn Nguyễn Văn Hoàng

                          (s/n 23.6.1967 tại Sàigòn). Hôn phối ngày 15.5.1994 tại Sàigòn). (Sàigòn) .Có 2 con: 1 trai,1 gái.

                           5.1 Martin Nguyễn Hoàng Huy (s/n 3.4.1995 tại Sàigòn)

                           5.2 Têrêsa Nguyễn Hoàng Hạ Vy (s/n 7.4.2003 tại Sàigòn)

                       6. Giuse Chu Văn Trung (s/n 20.3.1964 tại Gia Định) - vợ : Maria Nguyễn Nhật Vy Phượng

                           (s/n 20.3.1972). Hôn phối ngày 20.4.2004 tại Sàigòn. (Sàigòn)

                       7. Gioan Baotixita Chu Anh Đức (s/n 17.6.1968 tại Gia Định) - vợ : Matha Nguyễn Thị Quỳnh

                           Mai (s/n 15.3.1970). Hôn phối ngày 28.11.1998 tại Sàigòn. (Sàigòn)

                       8. Anna Chu Mộng Hà (s/n 9.5.1973 tại Gia Định). (Sàigòn)  

1.2.3. Phạm Thị Rục(chết)

1.2.4. Phạm Văn Cự(chết)

 1.3. Bà Giáp Phạm Bột(chết) - chồng: Nguyễn Bột(chết)

(sống tại làng Hòa Định)

* 2 con: 1 trai, 1 gái:

1. 3.1.  Nguyễn Ruẫn(chết)- chồng: Nguyễn Ruẫn(chết), con:

1.3.1.1 Nguyễn Đốc- vợ:.. (Tân chí  linh, Vn),các con:

            1/ Nguyễn Thông Hồ(chết)

            2/ Nguyễn Mai Hương (Houston, Tx)- chồng: Trần Quang Dũng, con: Trần Quang Vũ

            3/ Nguyễn T. Ngọc Ánh - chồng: Nguyễn Ngọc  Hiên (Vn), con: Phương Linh, Ánh Linh                 

            4/ Nguyễn T. Ngọc Nga (Houston,Tx)-

            5/ Nguyễn T. Kim Ngân- chồng: Vũ Trọng Vũu, con: Trọng Phụng, Tuấn Phi.

            6/ Nguyễn Anh Tuấn ((chết) khi vượt biên)

            7/ Nguyễn T. Thu Nguyệt

            8/ Nguyễn T. Bích Sơn (Houston,Tx)

 

1.3.2. Nguyễn Tiễu(chết) - chồng Nguyễn Tiễu(chết), con:

1.3.2.1. Nguyễn Công

1.3.2.2 Nguyễn Hoa

Ngành 2

ÔNG CỰU ĐOÀN NGỌC CHẨN(chết)

(Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

* 7 Con: 5 trai, 2 gái:

1. Bà Bá Đoàn Thị Đạt(chết)

2. Ông Hàn Đoàn Xuân Mai(chết)

3. Ông Giáo Đoàn Quang Hanh(chết)

4. Ông Đoàn Văn Khang(chết)

5. Bà Cố Đoàn Thị Tới(chết)

6. Ông Đoàn Văn Thọ(chết)

7. Ông Đoàn Trung Chính (Trực)(chết)

 2.1.  Bà Bá Đoàn Thị Đạt(chết)(tên chồng) Người Tang Điền, và Hòa định)

* 8 con: 2 trai, 6 gái:

1. Ông Cựu Cầu(chết)

2. Bà Giáp Toản(chết) (tên chồng)

3. Bà Quĩ Hợp(chết)

4. Bà Trùm Nha(chết)

5. Ông Lý Lân(chết)

6. Bà Thủ Huyên(chết) (tên chồng)

7. Bà Thung(chết)

8. Bà Bổng(chết)

 2.2.  Ông Hàn Đoàn Xuân Mai (chết) (Hàn Lâm Học Sĩ) - Bà Lương Thị Nhuần (vợ kế)(chết)

(Làng Xuân Hà, ông bà qua đời sau 1954 trong miền Nam)

* 4 con: 1 trai, 3 gái:

22.1. Đoàn Xuân Tòng (Thạc)(chết)

22.2. Đoàn Thị Teng(chết) - chồng: Mai Xuân Thậm(chết), con:

222.1 Mai Thị Hạnh - chồng: Lê Thanh

22.3. Đoàn Thị Nạ(chết)- chồng: Hội(chết)

22.4. Đoàn Thị Ân(chết)- chồng:Hiệt(chết)

 2.3.  Ông Giáo Đoàn quang Hanh(chết) -  Bà Nguyễn thị Nhung(chết)

(Làng Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Ðịnh. Ông bà qua đời trong miền Nam VN)

* 4 con: 3 trai, 1 gái:

1. Đoàn Đức Vượng (USA)

2. Đoàn Đình Quý (VN)

3. Đoàn Quang Bật (chết)

4. Đoàn Thị Lan (USA)

 2.3.1.  Ông Đoàn Đức Vượng - vợ sau Phạm thị Liên (sống tại Tulsa, OK, USA) 

           Bà Đặng Thị Hồng(chết) (qua đời 1985, VN)

* 7 con: 2 trai 5 gái:

            2.3.1.1. Đoàn Thị Kim Oanh (VN)

            2.3.1.2. Đoàn Thị Nga -  Đỗ Cẩn  (Tulsa,Ok, USA)    

Các con: 2.3.1.2.1. Đỗ Th. Diễm Ái – chồng: Trần Vũ Hùng ,

                   Các con:  1/ Trần Ái Liên ( Michelle), 2/ Trần Hoàng (Christopher), 3/ Trần Quân (Jonathan)                       

                           2.3.1.2.2. Đỗ Hoàn, vợ, con?

   2.3.1.2.3. Đỗ Vũ,

   2.3.1.2.4. Đỗ Toàn,

             2.3.1.3. Đoàn thị Thoa -  Nguyễn Ngọc Phương (VN)

            Các con: 2.3.1.3.1. Nguyễn Ngọc Thùy Anh,

  2.3.1.3.2.  Nguyễn Phương Bình,

              2.3.1.4. Đoàn quốc Bảo(chết) (qua đời tại VN) - Phạm Thị Láng (VN)

Các con: 2.3.1.4.1. Đoàn Thị Nguyệt Ánh,

               2.3.1.4.2. Đoàn Quốc Đạt

            2.3.1.5. Đoàn thị Thu Hà - Trịnh Long Hoàng  (Arkansas, USA)                                    

Các con: 2.3.1.5.1.  Trịnh Hoàng Nguyên,

   2.3.1.5.2.  Trịnh Nguyên Khanh,

             2.3.1.6. Đoàn Lại Hằng - Lại Thế Quí (Dallas, Tx,USA),         

Các con: 2.3.1.6.1 Lại An Julie

  2.3.1.6.2 Lại Michelle

             2.3.1.7. Đoàn quốc Dũng - Đoàn Trần Nguyệt (Tulsa, USA)

             2.3.2.  Ông Đoàn Đình Quý - Bà Đỗ Thị Thu (Sài gòn, VN)

* 8 con: 1 trai 7 gái:

2.3.2.1. Đoàn Quế Anh- Nguyễn Thanh Huệ (Michigan,USA),

            Các con: 2.3.2.1.1 Nguyễn Thục Quyên (Sophia)

   2.3.2.1.2  Nguyễn Thiên (Jonathan)

             2.3.2.2. Đoàn thị Kim Chi - Nguyễn Minh Đức (VN)

Các con: 2.3.2.2.1 Nguyễn Khánh Đạt,

  2.3.2.2.2  Nguyễn Linh Đan

             2.3.2.3. Đoàn đình Chương - Đoàn Kim Vui (Michigan, USA)

            Các con 2.3.2.3.1.  Đoàn Đình Quân (Paul)

  2.3.2.3.2.  Đoàn Đình Khôi (Mike)

  2.3.2.3.3.  Đoàn Mai Hân (Jessica)

             2.3.2.4. Đoàn ngọc Diệp - Nguyễn Đăng Dũng (VN)

Các con: 2.3.2.4.1.  Nguyễn Ngọc Xuân An

              2.3.2.4.2.  Nguyễn Bảo Đăng

  2.3.2.4.3 . Nguyễn Thục Đan

             2.3.2.5. Đoàn Bích Châu - chồng: Minh (VN)

Các con: 2.3.2.5.1. Phương Anh, 

   2.3.2.5.2. Quỳnh Giao

             2.3.2.6. Đoàn Thúy Hiền - chồng: Tiến (VN)

            Các con:  2.3.2.6.1. Huy

   2.3.2.6.2. 

             2.3.2.7. Đoàn Tâm Đan (VN).

            2.3.2.8. Đoàn Kim Liên - Nguyễn Thế Hoàng (VN)

            Con:      2.3.2.8.1 Nguyễn Thu Hiền

 2.3.3.  Ông Đoàn Quang Bật (chết)  (Sinh 1933, qua đời 1.10.2003 tạiHouston, Tx, USA)

Bà Nguyễn Thị Lụa(chết)      (Sinh 1937, qua đời 2.1.1995 tại Houston, Tx, USA)

* 7 con: 2 trai 5 gái:

            2.3.3.1. Đoàn Quang Huy - Trần T. Lệ Thu ( Houston, Tx, USA)

            Các con: 2.3.3.1.1. Đoàn Huy Hoàng (Thomas)

   2.3.3.1.2. Đoàn Thị Thiên Kim,

                           2.3.3.1.3. Đoàn Huy Thiên (Francis)

             2.3.3.2. Đoàn T.Mỹ Hạnh - Phạm Trần Thái (Houston, Tx, USA)

            Các con: 2.3.3.2.1. Phạm Nhật Minh (Joe)

   2.3.3.2.2 Phạm Nhật Vinh (Peter),

                           2.3.3.2.3. Phạm Minh Thùy (Diane)

   2.3.3.2.4. Phạm Sơn (Johny)

             2.3.3.3. Đoàn Thị Hường - Lưu Quốc Cường (El Dorado Hills, Ca,USA)

            Các con: 2.3.3.3.1. Lưu Thùy Mai Quyên (Christine)

   2.3.3.3.2. Lưu Minh Khoa (Alan)

             2.3.3.4.  Đoàn Thị Phú - Vạn Trường (Augusta, GA,USA).    

            Các con: 2.3.3.4.1. Vạn Việt Tâm

   2.3.3.4.2. Vạn Bảo Trâm

   2.3.3.4.3. Vạn Nam Thọ

             2.3.3.5.  Đoàn ngọc Lân -  Lê Thị Tố Linh (Milothian, VA,USA)

      Các con: 2.3.3.5.1. Đoàn Khang (Ben)

                          2.3.3.5.2. Đoàn Minh (Andy),

                          2.3.3.5.3. Đoàn Long (Grant)

                          2.3.3.5.4. Đoàn Tú An (Megan)

             2.3.3.6.  Đoàn Kim Vui - Đoàn Đình Chương (Detroit, Michigan, USA)

            Các con: 2.3.3.6.1.  Đoàn Đình Quân (Paul)

  2.3.3.6.2.  Đoàn Đình Khôi (Mike)

                          2.3.3.6.3.  Đoàn Mai Hân (Jessica)

             2.3.3.7. Đoàn Thị Thùy Trang- Lâm Thiện (hp 2001, Houston, Tx, USA)

            Con: 2337.1 Jonathan Ngoc Lam, born  Aug. 7- 2011 Tampa, FLorida.

 2.3.4.  Bà Đoàn thị Lan - Phạm Công Chấp (Houston, USA)

* 7 con: 5 trai 2 gái:

            2.3.4.1.  Phạm Công Mỹ(chết) (Qua đời tại VN, 1972)

             2.3.4.2. Phạm Công Thịnh-vợ:? (hp.12/11/05 (Houston, Tx USA)

             2.3.4.3. Phạm Công Hảo(chết) (Qua đời tại USA)

             2.3.4.4. Phạm Thị Tuyết - chồng: Khởi (VN),

            Các con: 2.3.4.4.1. Quốc Hòa

             2.3.4.5. Phạm Thị Cẩm Vân - chồng: Trần Ngọc Thanh (Houston, Tx),           

           Các con: 2.3.4.5.1. Trần Ngọc Hoàng

  2.3.4.5.2. Trần Ngọc Vi

                          2.3.4.5.3. Trần Ngọc Nhi

             2.3.4.6. Phạm Công Hoan(chết) (Qua đời tại VN)

             2.3.4.7. Phạm Công Bình (Houston, Tx USA)

 2.4.  Ông Đoàn Văn Khang(chết) - Bà...(chết)

* 1 con trai:

2.4.1. Ông Đoàn Ngọc Huỳnh (Ban Mê Thuột)(chết) vợ?,

* 5 con: 2 trai, 3 gái:                         

2.4.1.1. Đoàn Vinh

2.4.1.2. Đoàn Quang

2.4.1.3. Đoàn Thị Oanh

2.4.1.4. Đoàn Thị Lê

2.4.1.5. Đoàn Thị Lựu - ...Tuynh

 2.5.  Bà Cố Đoàn Thị Tới(chết) chồng?

* 2 con: 1 trai 1 gái:

2.5.1. Linh mục Ngự,

2.5.2. Cô Phẩm

 2.6.  Ông Đoàn Văn Thọ(chết) vợ?

* 1 con trai:

2.6.1. Ông Đoàn Văn Tiếu

 2.7.  Ông Đoàn Trung Chính (Trực)(chết) - vợ?

(không con)

Ngành 3

ÔNG CỰU ĐOÀN NGỌC CƯ(chết) -

 BÀ ĐỖ THỊ NGA(chết)

(Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

 

* 5 con trai:

1. Ông Đoàn Ngọc Quyết

2. Ông Đoàn Ngọc Thạch

3. Ông Đoàn Ngọc Trác

4. Ông Đoàn Như Bạ

5. Ông Đoàn Ngọc Bội

 3.1.  Ông Đoàn Ngọc Quyết(chết)

(không rõ con cháu)

 3.2. Ông Tri Đoàn Ngọc Thạch (chết) - Bà Đỗ Thị Xuân(chết):

* 6 con: 3 trai, 3 gái:

1. Bà Đoàn Thị Thu

2. Ông Đoàn Ngọc Điệp

3. Bà Đoàn Thị Song

4. Bà Đoàn Thị Toàn

5. Ông Đoàn Ngọc Lũy

6. Ông Đoàn Ngọc Kiêm

 3.2.1. Bà Đoàn Thị Thu(chết) - chồng: Giao(chết)

(không rõ con cháu)

3.2.2. Ông Đoàn Ngọc Điệp(chết)

(không rõ con cháu)

3.2.3. Bà Đoàn Thị Song(chết)- chồng: Lương(chết)

(không rõ con cháu)

3.2.4. Bà Đoàn Thị Toàn(chết)- chồng: Tiên(chết)

(không rõ con cháu)

3.2.5. Ông Đoàn Ngọc Lũy(chết):

* 7 con: 1 trai, 6 gái:

3.2.5.1. Đoàn Thị Khuyên

3.2.5.2. Đoàn Thị Thìn

3.2.5.3. Đoàn Thị Lĩnh

3.2.5.4. Đoàn Thị Hợi

3.2.5.5. Đoàn Thị Mùi

3.2.5.6. Đoàn Thị Liên

3.2.5.7. Đoàn Trung Thành,

            Các con: 1/ Đoàn Thị Ngát, 2/ Đoàn Thị Thao,

            3/Đoàn Không Quân,

             Các con: 1. Đoàn Thiết Giáp, 2. Đoàn Hóa Học, 3. Đoàn Thị Tầm

 3.2.6. Ông Đoàn Ngọc Kiêm(chết)

* 6 con: 3 trai, 3 gái:

1. Đoàn Thị Quỳnh Anh

2. Đoàn Văn Hùng

3. Đoàn Tiến Dũng

4. Đoàn Văn Sỹ

5. Đoàn Thị Việt

6. Đoàn Thị Na

 3.3. Ông Đoàn Ngọc Trác(chết)

* 2 con: 1 trai, 1 gái:

3.3.1.  Đoàn Ngọc Diễm

3.3.2.  Đoàn Ngọc Toản

 3.4. Ông Đoàn Như Bạ(chết)

(không rõ con cháu)

3.5. Ông Đoàn Ngọc Bội(chết)

(không rõ con cháu)

 Ngành 4

CỤ TỔNG ĐOÀN NGỌC GIÁC

(sinh 1846- qua đời 11-7-1927/ 63 tuổi)

BÀ TỔNG I trước,

BÀ TỔNG II sau

(sinh 1866- qua đời 15-12- 1949/ 83 tuổi)

(Làng Xuân Hà, Huyện Hải Hậu, Tỉnh Nam Định)

(Theo họ hàng kể lại thì Cụ Tổng Giác có 2 đời vợ, Bà Tổng trước sinh Ông Cố Cửu rồi qua đời lúc ông Cố còn đang cần nuôi bằng sữa mẹ. Bà Tổng này là con gái một gia đình ở làng Cổ Lễ, bà đã được rửa tội trước khi qua đời. Hiện ở làng Cổ Lễ còn đền thờ bà, với nhiều ruộng hương hỏa. Năm 1950, cha Đoàn Ngọc San có về làng Cổ Lễ thăm đền thờ bà Cố Nội. Sau này Ông Tổng lấy bà thứ hai và sinh ra các ông Bá Uông...từ số 2 trở đi).

 * 11 người con: 6 trai, 5 gái:

1. Ông Cố Đoàn Ngọc Cửu (con trai bà trước)

2. Ông Bá Đoàn Ngọc Quang (con bà sau)

3. Ông Trùm Đoàn Đình Hành

4. Ông Bá Đoàn Ngọc Hồ

5. Bà Đoàn Thị Tý

6. Bà Đoàn Thị Liển

7. Bà Đoàn Thị Điều

8. Ông Phó Đoàn Ngọc Ban

9. Ông Bá Đoàn Ngọc Hoàn

10. Bà Đoàn Thị Nụ

11. Bà Đoàn Thị Hạt


Con, cháu, chắt ngành 4 Cụ Tổng Giác:

4.1. Ông Cố Giuse Đoàn ngọc Cửu(chết)

(sinh 1888- qua đời tại Xuân hà 22-2- 1967 / 79 tuổi)

Bà Cố Maria Hoàng thị Ngát(chết)

(sinh 1890- qua đời tại Xuân hà  05- 12- 1971/ 81 tuổi)

(Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

 * 10 con: 7 trai 3 gái:

1. Đaminh Đoàn Văn Dương

2. Giuse Đoàn Văn Khương

3. Catarina Đoàn Thị Tôm (Châu)

4. Giuse Đoàn Ngọc San

5. Giuse Đoàn Quang Tập

6. Maria Đoàn Thị Biển

7. Giuse Đoàn Huy Hùng

8. Giuse Đoàn Ngọc Cao

9. Giuse Đoàn Từ Thiện

10. Đoàn Thị Tép (qua đời nhỏ)

 9 Con cụ Cố Cửu:

4.1.1 Ông Cố Đaminh Đoàn Văn Dương(chết)

  (Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

(Sinh ngày 1.1.1905, qua đời ngày 16.8.1990 tại Houston, Texas, USA/ 85 tuổi)

- Bà Cố Maria  Phạm Thị Mát(chết)

(Sinh 1.1.1903 qua đời ngày 31.7. 1971 tại Long Khánh,VN/ 68 tuổi)

 *  8 con: 5 trai, 3 gái:

1. Đoàn Đình Rĩnh

2. Đoàn Quang Thanh

3. Đoàn Thị Điểm

4. Đoàn Quang Báu

5. Đoàn Ngọc Quýnh

6. Đoàn Đình Bảng

7. Đoàn Thị Len

8. Đoàn Thị Lụa

 4.1.1.1. Đoàn Đình Rĩnh(chết)(qua đời hồi nhỏ)

 4.1.1.2. Giuse Đoàn Quang Thanh (Sinh 25/02/1934, Cha Khải Rửa tội 02/03/1934 tại Xuân Hà, Ông Cố Cửu cầm đầu cháu)

-Maria Nguyễn Thị Mão (sinh 17/01/1936 xứ Hải Nhuận) (Hp.25.4. 1952 cha Trần Thái Đỉnh, Phú Hải)

 Cha mẹ  và con cháu sinh sống tại Đan mạch /đt: 45-7469-4076

* 14 con : 2 trai, 12 gái:

   1. Đoàn Thị Hằng

   2. Đoàn Giuse(chết) (qua đời hồi nhỏ)

            3. Đoàn Thị Vân Nga

            4. Đoàn Thị Liên

            5. Đoàn Thị Hương

            6. Đoàn Thị  Bạch Tuyết

            7. Đoàn Thị Loan

            8. Đoàn Thái Huy

            9. Đoàn Thị Thu Hồng

            10. Đoàn Thị Thuỳ Trang

            11. Đoàn Thị Kiều Diễm(qua đời hồi nhỏ)

            12. Đoàn Thị Tú Anh

            13. Đoàn Thị Tú Quyên

            14. Đoàn Thị Trâm Anh

  1. Maria Đoàn Thị Hằng sinh 04/07/1955, Rửa tội 09/07/55. Tại Qui Nhơn Cha Tịch rửa tội, Maria Ngót đỡ đầu.
Rước Lễ lần đầu 26/08/1962. An Hải, Đà nẵng. Thêm sức 1966 tại Xứ Nam Hòa , SàiGòn.
Hôn Phối 10/11/1984. Xứ Aabenraa, DK. chồng Nguyễn văn Khoản.

                                                       các con: 1 trai, 2 gái:

            1. Nguyễn duy Tân(chết 15/8/1993)               

            2. Nguyễn Tuyết An

            3. Nguyễn Tuyết Mai

 2. Joseph Đoàn 03/05/1956, (qua đời hồi nhỏ)

Joseph Giám, An Hải ĐàNẵng, đổ nước Rửa tội.

  3. Maria Đoàn Thị Vân Nga sinh 07/05/1957, Rửa tội 15/05/1957 Tại An Hải, Đà nẵng. Cha Thịnh rửa tội, Maria Đào đỡ đầu.
Rước Lễ lần đầu 19/04/1964. An Hải, Đà Nẵng.
Thêm Sức 1966. Xứ Nam Hòa, Sài gòn.

 

 

 

4. Maria Đoàn Thị Liên sinh 10/07/1958, Rửa tội 13/07/1958. Tại An Hải, Đà nẵng. Cha Thịnh rửa tội, Maria Đào cầm đầu

Rước Lễ lần đầu 12/12/1964, Nghĩa Hòa, Sài Gòn. Thêm sức 1966. Xứ Nam Hòa, Sài gòn.
Hôn Phối 15/11/1980 Xứ Aabenraa, DK. Chồng Nguyễn văn Hải.

          các con:

        1. Nguyễn Hoàng Kim

        2. Nguyễn Hoàng Duy

        3. Nguyễn T. Kim Anh

        4. Nguyễn Hoàng An

5. Maria Đoàn Thị Hương sinh 10.07 1958, Rửa tội 13/07/1958, tại An Hải , Đà nẵng. Cha Thịnh rửa tội, Maria Đào cầm đầu.

Rước Lễ lần đầu 12/12/1964, Nghĩa Hòa, Sài Gòn. Thêm Sức 1966, Xứ Nam Hòa, Sài Gòn.
Hôn Phối 04/07/1981 Xứ Aabenraa, DK. Chồng Đoàn Đức Hạnh.
            các con:

           1. Đoàn Ngọc Tú

           2. Đoàn Ngọc Việt

           3. Đoàn Ngọc Kỳ

           4. Đoàn ngọc Minh

 6. Maria Đoàn Thị Bạch Tuyết sinh 13/01/1960, Rửa tội 17/01.1960, tại An Hải, Đà nẵng. Cha Điềm rửa tội, Maria Đào cầm đầu.
Rước Lễ lần đầu 25/12/1966, Nam Hòa, Sài Gòn. Thêm sức 09/12/1968, Xứ Nam Hòa, Sài Gòn.
Hôn Phối 25/11/1978 Xứ Chu Hải, Xuân Lộc. Chồng Hoàng Châu Sơn.
     các con:

     1. Hoàng Châu Tuấn

     2. Hoàng Châu Tiến

     3. Hoàng Châu Lộc

     4. Hoàng T. Tuyết Hoa

  7. Maria Đoàn Thị Loan sinh 07/05/1962, Rửa tội 08/05/1966. Cha Điềm rửa tội tại..., Maria Đào Cầm đầu.

Rước Lễ lần đầu 14/01/1968, Xứ Nam Hòa, Sài gòn. Thêm sức 09/12/1968 Xứ Nam Hòa.

Hôn Phôi ngày 05.05. 1984 tại Nhà Thờ Aahus, DK. Chồng Vũ Ngọc Phan.
           các con :                                                              

      1. Vũ T. Mộng Thảo

      2. Vũ Lam Phương

      3. Vũ T. Thùy Linh

      4. Vũ Lam Phi

    8. Anselmô Đoàn Thái Huy sinh 19-04-1965. Rửa tội 26-04-1965, Cha Giuse Đoàn Huy Hùng Rửa tội tại xứ Tân định. Ông Giuse Đoàn Từ Thiện cầm đầu. Rước Lễ lần đầu 29/04/1974. Thêm sức 15/12/1974, Xứ Dốc Mơ, Xuân Lộc.
Hôn Phối 27/07/1996,Nhà thờ Các Thánh Tử Đạo, Houston, TX, USA. Vợ Trần Thị Nga

3 con:

    1. Đoàn Tú Quyên Anh

    2. Đoàn Mai Linh

    3. Đoàn Mai Anh

 

9. Têrêxa Đoàn Thị Thu Hồng sinh 15/03/1967. Rửa tội 17/03/1967. Cha Cử rửa tội, tại Bệnh viện Từ Dũ, Sài gòn. Maria Gái cầm đầu.
Rước Lễ lần đầu 29/04/1974 tại Xứ Dốc Mơ, Xuân Lộc. Thêm sức 15/12/19.., Xứ Aabenraa,DK.
Hôn phối 28/12/1991 tại...Chồng Vũ Văn Túc, sống tại Houston, TX
các con: 2 gái 1 trai:                                                               

   1. Vũ Tâm An

   2. Vũ Hồng Lan

   3. Vũ Vinh Quang

10. Maria Đoàn Thị Thùy Trang sinh 23/03/1969. Rửa tội 27/03/1969 Cha Trinh rửa tội, cô Maria Đoàn thị Len đỡ đầu,
Rước Lễ lần đầu 26/061976, tại xứ Đức Long, Xuân Lộc. Thêm sức 20/06/1981, Xứ Aabenraa, DK.
Hôn phối 18/07/1992,Aabenraa, DK . Chồng Trịnh Quốc Khang.

   3 gái 1 trai (sống bên Germany):

      1. Monika Trịnh Đoàn Thúy- Phượng

      2. Martin Trịnh Quốc Thái- Hòa

      3. Marlene Trịnh Thiên- Hương

      4. Marisa Trịnh Ðoàn Tuyết- Vân

 11. Maria Đoàn Thị Kiều Diễm sinh 01.01.1971. 24/01/1971, Cha Long Rửa tội, cô Maria Điểm cầm đầu cháu.
*(Chết ngày 10/03/1971 là con thứ 12 trong gia đình)
(hài cốt gửi tại Nhà Tưởng niệm nhà thờ Tân định)

 12. Maria Đoàn Tú Anh sinh 21/05/1972 Rửa tội 25/06/1972, Cha Thất rửa tội, chị Maria Hằng đỡ đầu , tại xứ Tân Châu, Xuân Lộc.
Rước Lễ lần đầu, 25/07/1982, Xứ Aabenraa, Cha chú Marcô Đoàn Quang Báu. Thêm sức 28/10/1984 tại...

Hôn Phối ngày 18/07/1998 Aabenraa. Chồng Trần Công Định.

    các con:                                                        

  1. Theresa Trần Duyên Anh

  2. Catarina Trần Lan Anh

  3. Giuse Trần Thành Tâm

13. Maria Đoàn Tú Quyên sinh 21/06/1975. Rửa tội 27/07/1975 Cha Điềm rửa tội, xứ Đức Long, Xuân Lộc. Maria Tốt đỡ đầu.
Rước Lễ lần đầu 03/10/1986. Thêm Sức 30/04/1988, Xứ Aabenraa DK.
Hôn Phối 15/07/2000.  Chồng Trịnh Quốc Trí Dũng. DK.                                                              Các con:

  1. Trịnh Cẩm Vi

  2. Trịnh Đoàn Minh Trí

 14. Maria Goretti Đoàn Trâm Anh sinh 18/06/1978. Rửa tội 12/07/1978. Cha Trân rửa tội, xứ Chu Hải, Xuân Lộc. Chị Maria Nga cầm đầu.

Rước Lễ Lần đầu 21/06/1987, Xứ Aabenraa.

Thêm sức 05/05/1991. Xứ Aabenraa, DK.

 4.1.1.3. Maria Đoàn Thị Điểm (sinh 28/03/1937, Cha Dụ Rửa tội 04/04/1937, Bà Cố Cửu (Hoàng Thị Ngát cầm đầu cháu) - chồng: Phạm Minh Cương - Tuế(chết) (Hp 8- 1952)  (qua đời trên biển khi đi tìm tự do ngày 8.5.1981). Mẹ và con 3,5,9 sống tại Đan mạch.

 * 9 con: 4 trai, 5 gái

            1. Phạm Thị Oanh

            2. Phạm Thị Bạch Yến

            3. Phạm Thị Thu Vân

            4. Phạm Thị Dung

            5. Phạm Sĩ Bình

            6. Phạm Thái Hoà

            7. Phạm Thái Hiệp

            8. Phạm Thái Thuận

            9. Phạm Hồng Hạnh

  1. Phạm Thị Oanh - chồng: Ứng (Chu hải, Bà rịa, Việt nam)

                         các con:

                        1. Phạm Thị Thu Thảo- chồng:

                        2. Phạm Quốc Dũng

                        3. Phạm Thúy Diễm

    2. Phạm T. Bạch Yến - chồng: Trần Văn Nam (sống tại Hòa lan)

                        Con: 3 trai, 1 gái:

                        1. Trần Thanh Hoàng

                        2. Trần Thanh Hải

                        3. Trần Minh Hiền

                        4. Trần T. Thanh Lan.

    3. Phạm T. Thu Vân -chồng: Nguyễn Văn Khiêm (Đan Mạch)

                        Con:  4 trai:

                        1. Nguyễn Chí Cường

                        2. Nguyễn Chí Dũng

                        3. Nguyễn Chí Phước

                        4. Nguyễn Đức Anh

     4. Phạm T. Dung(chết) (qua đời cùng với bố khi vượt biển)

     5. Phạm Sĩ Bình, Danmark

     6. Phạm Thái Hoà- Rick (Houston, USA) - vợ...,

                Con: Giuse Nicholas Phạm Thành

     7. Phạm Thái Hiệp - vợ..., con:...

      8. Phạm Thái Thuận(qua đời cùng với bố khi vượt biển)

      9. Phạm Hồng Hạnh - Danmark

       4.1.1.4. Lm Giuse M. Đoàn Quang Báu, (tên do Dòng ĐC đổi năm 1957)

- Sinh ngày 10-12-1941, Rửa tội 16.12.1941, do cha Đaminh Nghĩa, ông Đaminh Học cầm đầu)

- Thụ phong linh mục tại Springfield, bang Missouri, U.S.A.(28.5.1977)

..........

 4.1.1.5. Giuse Đoàn Ngọc Quýnh(chết)  (qua đời hồi nhỏ)

 4.1.1.6. Lm. Giuse Đoàn Đình Bảng

- Sinh 28.8.1946, cha Trần Ngọc Cư rửa tội 08.9.1946 (Lễ Sinh nhật Đức Mẹ), chú Giuse Đoàn Ngọc Hiện cầm đầu cháu)

- Thụ phong linh mục tại Sài gòn, VN ngày 29.6.1974

- Phục vụ tại bệnh viện Houston (từ 1992- 2010)

 4.1.1.7. Maria Đoàn Thị Len - Sinh 12.12.1950, cha Đaminh Vũ Ngọc Huyên rửa tội 16.12.1950, dì Maria Phạm Thị Thuật cầm đầu cháu)

- chồng: Ngô Quang Trung

(hp 21.6.70) (Sàigòn)

* 4 con: 1 gái, 3 trai:

         1.  Ngô Kim Lan, Sàigòn

         2. Ngô Quý Trung - vợ: Nguyễn Khánh Huyền,

                                        con: 1. Ngô Khánh Hân, 2. Ngô Khánh Hiền, 3. Ngô Thiên Tuấn

         3. Ngô Trí Trung

         4. Ngô Tín Trung

4.1.1.8. Maria Đoàn Thị Lụa(chết) (1953)

 9 Con cụ Cố Cửu:

4.1.2 Ông Lý Giuse Đoàn Văn Khương(chết) (16/4/1949 tại Xuân Hà) - Bà Nguyễn Thị Đỗ (sống tại San José, Hoa Kỳ),

* 6 con: 1 trai, 5 gái:

            1. Đoàn Thị Hiên (1938)

            2. Đoàn Thị Thuý Phượng (1942)

3. Đoàn Xuân Hào(chết) (1945)       
4. Đoàn Thị Liên (chết) (1946)

5. Đoàn Thị Loan(chết)  (1947)  

6. Đoàn Thị Tươi (1949)

 4.1.2.1. Maria Đoàn Thị Hiên (San José, Cali, USA)- chồng: Nguyễn Văn Khanh(chết) (qua đời tại VN 27/9/1996)
* 12 con: 4 trai, 8 gái:

1. Nguyễn T. Ánh Dung - chồng 1: Khổng Hữu Đức(chết),  chồng 2:Hạnh ,  

2 con trai:

1. Khổng Jimmy,

                         2. Khổng Michael

            2. Nguyễn T. Phương - chồng: Trần Văn Hữu (Vn), 3 con:

                        1. Trần Minh Tuấn,

                        2. Trần T. Minh Hằng - (Santa Ana,USA)

                        3. Trần Minh Tú

            3. Nguyễn Thị Thanh Hương - chồng: Trần Thiện, 2 con:

                        1.      Trần Đại

                        2.      Trần Quang

            4. Nguyễn Văn Lương- vợ: Mai (San Jose), 3 con:

                        1.      Nguyễn Nancy Nhi

                        2.      Nguyễn Văn An

                        3.      Nguyễn Anh Thư

           5. Nguyễn Yến Nga- Chồng: Nguyễn Công Mạnh;

Con: Nguyễn Thị Hiền

           6. Nguyễn Văn Chương- vợ:Ngọc Nga (hp10-2004) San Jose,Ca;

                        Con: Nguyễn Thị Hoa Phượng, Nguyễn... 

            7. Nguyễn Văn Huân (Vn)(chết) (09), vợ: Nguyễn thị Chúc, có 1 con:

                        Nguyễn thị Vi

            8. Nguyễn Văn Huấn (San Jose), vợ: Trần Ngọc Phương Thảo hp 2-7-2011)

            9. Nguyễn T. Trinh Hoa; chồng : Trần Tuấn, có 2 con:

                        1. Trần Ty

                        2. Trần Bé Ba

            10. Nguyễn T. Thanh Xuân- chồng: Nguyễn Minh (San Jose),

Con: Nguyễn Michelle

            11. Nguyễn Thị Mỹ Linh ( San Jose) , chồng ( )            

            12. Nguyễn T. Mạnh Thu- chồng: Nguyễn Tường (San Jose).

 4.1.2.2. Maria Đoàn Thúy Phượng - chồng: Đặng Xuân Tuyến (sống tại Canada)

*  10 con: 4 trai, 6 gái

            1. Đặng Xuân Huỳnh - vợ: Nguyễn Thị Hiền (Toronto, Canada),

                        2 con:

                        1. Đặng Xuân Phi,   

2. Đặng Vincent (chết) 27-11-2010

             2. Đặng T. Kim Hoàng- chồng: Nguyễn Viết Học (Ban mê thuột, VN),

                        4 con:

                        1. Nguyễn Viết Toàn Khoa

                        2. Nguyễn Hoàng Minh Tri

                        3. Nguyễn Hoàng Minh Thông

                        4. Nguyễn Hoàng  Công Minh

             3. Đặng T. Tuyết - chồng:  Doãn Đức Lộc (Bmt,VN),

                        2 con:

                        1. Doãn Đức Long

                        2. Doãn Đức Quân

             4. Đặng Xuân Huy - vợ: Phạm Thị Kim Phương(Bmt,VN),

                         2 con:

                        1. Đặng Phương Trâm

                        2. Đặng Thế Vỹ

             5. Đặng Thu Sương (Toronto, Canada)

             6. Đặng Kim Chi  - Trần Vĩnh Đại (Kitchener, Canada),

                        Con: 1. Trần Spencer

             7. Đặng Thu Thùy - chồng: Trần Thành (Toronto, Canada) 

                Con: 1 Danny Trần Đan Nhật 2. Hannah Trần Tâm Như

            8. Đặng Trần Nghiệp

            9. Đặng T. Hoàng Anh 

            10. Đặng Trần Dư

 4.1.2.3. Đoàn Xuân Hào (1945)(chết)

4.1.2.4. Đoàn Thị Liên (1946)(chết)

4.1.2.5. Đoàn Thị Loan (1947)(chết)

4.1.2.6. Maria Đoàn Thị Tươi - Nguyễn Bạch Mai, (Sàigòn ,VN):

* 4 con: 1 trai, 3 gái:

            1. Nguyễn Mai Uyên (VN)

            2. Nguyễn Uyên Vy- chồng: Vincent Bouscasse

 (bên Pháp)

             3. Nguyễn Lan Vy (bên Pháp)- chồng...

            4. Nguyễn Duy An (bên Pháp)

 9 Con Cụ Cố Cửu

4.1.3 Bà Catarina Đoàn Thị Châu(chết) (19/4/1988) - Ông Giuse Phạm Công Hưng(chết) (14/7/1975).

(Xuân Hà, Nam Định, ông bà qua đời tại Sàigòn)

* 9 con: 5 trai, 4 gái:

1. Phạm Quí Quyền

2. Phạm Thị Phin

3. Phạm Ngọc Quyến

4. Phạm Thị Nữ

5. Phạm Cát Tường

6. Phạm Thị Bảy

7. Phạm Thị Thơm

8. Phạm Minh Quát

9. Phạm Công Quỳnh

 413.1. Giuse Phạm Quí Quyền(chết) (1993)- Maria Nguyễn Thị Nguyệt(chết) (1975),

* 7 con: 4 trai, 3 gái:

            1. Phạm Văn Tâm,

            2. Phạm Minh Lý(chết)(1979),

            3. Phạm Thị Bông,

            4. Phạm Văn Chánh,

            5. Phạm Thị Huệ,

            6. Phạm Minh Chủ,

            7. Phạm Thị Trúc.

 413.2. Maria Phạm Thị Phin - chồng: Đaminh Bùi Văn Tú,

* 6 con: 2 trai, 4 gái:

            1. Bùi Văn Tân

            2. Bùi Thị Hường

            3. Bùi Văn Tiến

            4. Bùi Thị Cậy

            5. Bùi Thị Bích

            6. Bùi Thị Nhung

 413.3. Giuse Phạm Ngọc Quyến(chết) - vợ:  Maria Phạm Thị Hằng:

* 6 con: 2 trai, 4 gái.

            1. Phạm T. Lệ Dung

            2. Phạm Quang Tuyến,

            3. Phạm Thị Gấm,

            4. Phạm Thị Hồng,

            5. Phạm Thị Hường,

            6. Phạm Quốc Tuấn.

 413.4. Maria Phạm Thị Nữ - chồng: Giuse Đinh Viết Trinh,

* 4 con: 3 trai, 1 gái:

            1. Đinh Quốc Sĩ,

            2. Đinh T. Thu Lan

            3. Đinh Trúc Mai

            4. Đinh Trúc Giang

 413.5. Giuse Phạm Cát Tường - vợ: Anna Phạm Thị Tin (Houston, Tx, USA)

* 3 con: 2 trai, 1 gái:

            1. Phạm Thị Misa,

            2. Phạm Cát Vũ,

            3. Phạm Cát Huy.

 413.6. Maria Phạm Thị Bảy - chồng: Augustinô Đào Đình Thung (Sàigòn,Vn)

6 con: 3 trai, 3 gái:

            1. Đào Xuân Hiến

            2. Đào Xuân Hiệu

            3. Đào Thu Trang

            4. Đào T. Thu Hà

            5. Đào Thu Hương

            6. Đào Xuân Dũng

 413.7. Maria Phạm Thị Thơm (Sàigòn,Vn)

 413.8. Giuse Phạm Minh Quát (Sàigòn,Vn)

 413.9. Giuse Phạm Công Quỳnh - vợ: Maria Trần Thị Lệ Hằng (Sàigòn,Vn),

     Con: 1. Phạm Thị Dung Hạnh,  2. Phạm Khánh Trường

9 Con Cụ Cố Cửu

4.1.4 Lm. Giuse Đoàn Ngọc San(chết) (1920 - 1984)

- Thụ phong  linh mục tại Sài gòn, Nam Việt.

- Giúp họ đạo Cái nhum, địa phận Vĩnh long

- Về Bắc Vn thăm quê, họ hàng ăn mừng thụ phong Lm.

- Phó xứ Lạc Đạo, Bùi chu (1949)

- Chánh xứ An Bài, Bùi chu (1951)

- 1953 trở vào Nam coi xứ Gia định, coi họ đạo đồn điền cao xu Suối tre, Long Khánh.

- Chánh xứ Sao mai, Vũng tàu, địa phận Xuân lộc.

 - Qua Mỹ phục vụ Cộng đoàn: Amarillo Texas, San Antonio Texas, Panama City Florida, Pensacola Florida.

- Qua đời ngày 06.06.1984 tại Houston Texas, USA.

Hiện cha an nghỉ tại nghĩa trang Rest Heaven, phía bắc thành phố Houston, trong khu vực dành cho các linh mục dòng Ðaminh Mỹ.

 

9 Con Cụ Cố Cửu

 4.1.5 Ông Giuse Đoàn Quang Tập(chết) (23.12.1994 tại Houston, Tx.) - Bà Maria Đoàn Thị Láng (Houston, Texas)

* 3 con: 2 trai, 1 gái:

 1. Đoàn Thị Liên

2. Đoàn Quang Cảnh

3. Đoàn Minh Trí

 415.1. Maria Đoàn Thị Liên - chồng: Giuse Khương Hữu Phước ,

sống tại Austin, Tx,USA

* 2 con trai:

            1. Khương Hữu Đức,

            2. Khương Hữu Tài

 415.2. Giuse Đoàn Quang Cảnh- vợ: Lê Thanh Liên

(hp. 9-2004) Houston, Tx)

sống tại Houston, Tx

 415.3. Giuse Đoàn Minh Trí- vợ: Matta Nguyễn Phương Thảo

(hp 6-2005 Houston, Tx)

sống tại Austin, Tx

 9 Con Cụ Cố Cửu

4.1.6. Bà Maria Đoàn Thị Biển(chết) (20/7/1963)-

chồng: Ông Đaminh Hoàng Văn San (Ích)(chết) (20/10/1990) (Hà Quang, Nam Định)
* 5 con: 1 trai, 4 gái :
1. Hoàng Thị Tốt
2. Hoàng Ngọc Minh (qua đời)
3. Hoàng Thị Lành
4. Hoàng Thị Lĩnh
5. Hoàng Thị Lụa
416.1. Maria Hoàng Thị Tốt ( s/n 11.7.1947 tại Hà Quang)  - chồng: Giuse Nguyễn Viết Thân (s/n 13.01.1945 tại Sàigòn)

Hôn phối ngày 10.8.1969 tại Nhà thờ Bắc Hà Sàigon (SàigònVN)

     (2005)

* 1 con trai, 4 con gái :

1. Têrêsa Nguyễn Hoàng Dung (s/n 11.6.1970 Sàigòn)- chồng Pascal Cao Bá Toàn . Hôn phối 25.5.1996 tại nhà thờ Thanh Đa (hiện đang ở SàigònVN), các con :

            1. Gioan Vianney Cao Hoàng Đăng (s/n 7.12.1997),        

            2. Gioan Bosco Cao Hoàng Khiêm (s/n 8.12.2000

   2. CêciliaNguyễn Hoàng Duyên (s/n 15.12.1971 Sàigòn)- chồng Phaolô Nguyễn Tuấn Minh .Hôn phối  ngày 1.6.2003 tại nhà thờ Thanh Đa (hiện đang ở SàigònVN) , con :

        Giuse Nguyễn Hoàng Tuấn Duy (s/n 21.2.2004)

  3. Giuse Nguyễn Hoàng Viết Duy (s/n 19.12.1975, qua đời ngày 31.12.1975)  4. Catarina Nguyễn Hoàng Diễm (s/n 05.5.1981 Sàigòn)- chồng Phêrô Nguyễn Minh Đức  (Hp 28.12.2003 tại nhà thờ Thanh Đa (USA)

Con:
   

      5. Agata Nguyễn Hoàng Phúc (s/n 9.2.1984 Sàigòn)
416.2. Đaminh Hoàng Ngọc Minh

 (s/n 1950, ngã, qua đời ở gác chuông Hà Quang 1954)
 416.3. Maria Hoàng Thị Lành (s/n 1953 tại Hà Quang)

- chồng : Gioakim Ngô Công Đoàn (s/n 1947) ( hiện đang ở Kim Thành, Hải Vân,Hải Hậu, Nam Định, VN)
* 4 con trai, 2 con gái :
    1.Gioakim Ngô Văn Đoán (s/n 1971) – vợ : Maria Đỗ Thị Hà (s/n 1977) (Saigon VN)
            Con: Gioakim Ngô Ngọc Duy (s/n 1996)
    2.Gioakim Ngô Văn Đoạn (s/n 1974)
3.Marie Ngô Thị Phương Thảo (s/n 1976) – chồng : Đaminh Bùi Xuân Thể (s/n 1972) (Saigon VN) các con :
        1. Maria Bùi Anh Thư (s/n 1999)
        2. Maria Bùi Vân Anh (s/n 18.1.2002)
4.Maria Ngô Thị Thoa (s/n 1979)
5.Gioakim Ngô Văn Điệp (s/n 1982)
6.Gioakim Ngô Văn Tùng (s/n 1984)
416.4. Maria Hoàng Thị Lĩnh (s/n 1956 tại Hà Quang)

- chồng Đaminh Mai Quốc Thắng (s/n 1954)(Trung Thành,Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định, VN)
*1 con trai, 3 con gái :
    1. Đaminh Mai Quốc Huy (s/n 1976)
    2. Maria Mai Thị Tố Nga (s/n 1978) – chồng : Đaminh Đinh Văn Đức (s/n 1974) (Long Thành, Đồng Nai, VN) các con :
            Đaminh Đinh Văn Sang (s/n 2000)
    3. Maria Mai Thị Hoàng Dung (s/n 1983) – chồng : Antôn Ngô Văn Tiên (s/n 1974) (Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định VN) con :
            Antôn Ngô Tiến Khang (s/n 2002)
    4. Maria Mai Thị Hoàng Duyên (s/n 1988)
416.5. Maria Hoàng Thị Lụa

(s/n 25.2.1961 tại Hà Quang) - chồng Đaminh Phạm Văn Thiên (s/n 15.7.1960 Saigon) (Gia Kiệm, Đồng Nai, VN) ,
* 6 con gái :
    1.Maria Phạm Phương Thảo (s/n 9.3.1982 tại Sàigon)
    2.Têrêsa Phạm Thị Phương Thu (s/n 27.8.1984 tại GiaKiệm, Đồng Nai)
    3.Maria Phạm Thị Phương Hòa (s/n 9.8.1986 tại Gia Kiệm, Đồng Nai)
    4.Têrêsa Phạm Thị Hoàng Anh (s/n 8.9.1989 tại GiaKiệm, Đồng Nai)
    5.Maria Phạm Hoài Thương (s/n 10.7.1995 tại GiaKiệm, Đồng Nai)
    6.Maria Phạm Hoàng Thương Kim(s/n 10.11.2001 tại GiaKiệm, Đồng Nai)
9 Con Cụ Cố Cửu

4.1.7.  Lm. Giuse Đoàn Huy Hùng(chết)

(Làng Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

 - Sinh ngày 03 tháng 01 năm 1931 (kỉ yếu ĐP Bùi chu) 34 (chú Thiện nhớ)

- Thụ phong linh mục ngày 23.4.1963 tại Nhà thờ Chính Tòa Sài gòn.

- Phó xứ Tân Định, Sài gòn.

- Du học Quebec, Canada.

- Trở về làm phó xứ Tân Định

- Qua đời 02.12.1993 tại Tân Định, Sài gòn.

 9 Con Cụ Cố Cửu

4.1.8.  Ông Giuse Đoàn Ngọc Cao(chết) (10/2/2002, Pensacola,Florida)- Bà Maria Ngô Thị Mai (Pensacola, Fl)

* 8 con: 4 trai, 4 gái:

1. Đoàn thị Nhũ

2. Đoàn Duy Thắng

3. Đoàn Thuý Nga

4. Đoàn Xuân Thu

5. Đoàn Xuân Thục

6. Đoàn Thị Hương

7. Đoàn Thị Huệ

8. Đoàn Trung Thịnh (13 tuổi, chết khi vượt biên 1981)

418.1. Maria Đoàn Thị Nhũ(chết) (mất tích khi vượt biên năm 1986)

418.2. Giuse Đoàn Duy Thắng - vợ: Tô Thị Bích Liễu (Thụy sĩ)

* 3 con gái:

            1. Đoàn Thùy An, 2. Đoàn Thùy Linh, 3. Đoàn Vyvy

418.3. Maria Đoàn Thúy Nga - chồng: Vũ Văn Thiện (Pensacola, Fl)

* 2 con trai:

            1. Vũ Oliver, 2. Vũ Hân

 418.4. Giuse Đoàn Xuân Thu, vợ: Maria Phạm Thị Năm

* 2 con trai:

1. David Đoàn

2. Danny Đoàn

 418.5. Giuse Đoàn Xuân Thục- vợ: Hiền

* 3 con: 2 trai, 1 gái:

1. Đoàn Tùng, 2. Đoàn Thị Giang, 3. Đoàn Toàn

 418.6. Maria Đoàn Thị Hương - chồng: Vũ Công Lý (California)

* 5 con: 3 gái, 2 trai:

  1. Vũ KhaLy,

  2. Vũ ĐanNhi,

  3. Vũ AnhThi,

  4. Vũ Kevin,

  5. Vũ Steven

 418.7. Maria Đoàn Thị Huệ - chồng: Hoàng Quí Khanh (Pensacola)

* 3 con: 1 trai, 2 gái:

            1.  Hoàng Loan, 2.  Hoàng Thảo, 3.  Hoàng Khang

 9 Con Cụ Cố Cửu

4.1.9. Ông Giuse Đoàn Từ Thiện-Bà Maria Hồ Thị Châu (Fountain Valley, Ca,USA)

(Hp 29-3-70)

 

3 con gái:

1. Đoàn Châu Hải Phượng

2. Đoàn Châu Thiên Lý

3. Đoàn Châu Diễm Hạnh

 419.1. Maria Elizabeth Đoàn Châu Hải Phượng Nina - chồng: Vincent Nguyễn Tiến Dũng (USA)

            2 con: 1 trai, 1 gái:

            1. Marie Claire Nguyễn Xuân Hà Summer (18.7. 98),

            2. Martin Frances Nguyễn Trường Sơn Zachary (29.1.00)

 419.2. Maria Têrêsa Đoàn Châu Thiên Lý (Redlands, CA, USA) - chồng: David VõTrùng Dương (USA)

2 gái, 1 trai:  

1. Têrêsa Võ Đoàn Lilly (16.5. 2003), 2.Têrêsa Võ Đoàn Mayly (2009), 3. Võ Đoàn Luke (Oct. 11, 2010)

419.3. Maria Giuse Đoàn Châu Diễm Hạnh - chồng: Martin Porres Phạm Gia Ân Peter (USA)

2 con trai:

1. Don Bosco Phạm Đoàn Gia Đức Douglas  (22.7. 2003)

2. Thomas Phạm Đoàn Thiện Tâm (27.2.2005)

Các con Bà Tổng Giác thứ hai(chết):

 Từ con thứ 2 trở xuống

4.2.  Ông Bá Đoàn Ngọc Quang(chết) (Uông)

Bà Vũ Thị Tin(chết)

(Làng Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

 * 7 con: 4 trai, 3 gái:

1. Đoàn Thị Cúc

2. Đoàn Thị Đào

3. Đoàn Ngọc Cầu

4. Đoàn Ngọc Huyền

5. Đoàn Thị Tâm

6. Đoàn Ngọc Huyến

7. Đoàn Ngọc Lâm

 42.1. Bà Đoàn Thị Cúc -  chồng: Nguyễn Quý Sung(chết) 09

* 7 con: 4 trai, 3 gái:

421.1. Nguyễn Thị Ngọc Hoa - Vũ Văn Đức (chồng), con:

            1. Vũ Anh Dũng, 2. Vũ Thị Bích Hằng

 421.2. Nguyễn Tiến Trọng - Bùi Thị Nga (vợ),

Các con:

            1. Nguyễn Tiến An

            2. Nguyễn Thị Ngọc Ngà

            3. Nguyễn Phước An

 421.3.  Nguyễn Tiến Triển

 421.4. Nguyễn Tiến Triệu - Phạm Thị Thi Nguyệt (vợ), con:

            1. Nguyễn Tiến Minh

 421.5. Nguyễn Tiến Triều

421.6. Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Diệp Khoa Thành (chồng)

421.7. Nguyễn Thị Ngọc Vân- chồng:

 42.2. Bà Đoàn Thị Đào - chồng: Vũ Minh Huệ

Đc: Oregon, USA/

*8 con: 3 trai, 5 gái:

422.1. Vũ Minh Hiến

422.2.Vũ Thị Thùy Hạnh

422.3. Vũ Thị Thu Hà

422.4. Vũ Trung Hiếu

422.5. Vũ Thị Thu Hương

422.6. Vũ Thị Bích Hân

422.7. Vũ Thị Tuyết Hoan

422.8. Vũ Gia Hậu

 42.3.  Ông Đoàn Ngọc Cầu(chết) (2002) - vợ: Đinh Thị Mận

* 8 con: 5 trai, 3 gái:

423.1. Đoàn Thanh Hoàng

423.2. Đoàn Thanh Hải - vợ: Trần Thị Thu, các con:

            1. Đoàn Thị Hằng

            2. Đoàn Thị Trâm

            3. Đoàn Thị Trinh

 423.3. Đoàn Thanh Hùng - vợ: Phạm Thị Thu, con:

            1. Đoàn Ngọc Trâm

            2. Đoàn Ngọc Phong

 423.4. Đoàn Thanh Hảo - vợ Nguyễn Thị Hằng, con:

            1. Đoàn Thị Nữ

            2. Đoàn Thanh Phong

            3.  Đoàn...

 423.5. Đoàn Thị Ngọc Tuyết

423.6. Đoàn Thanh Hào

423.7. Đoàn Thị Tuyết Nhung

423.8. Đoàn Thị Tuyết Trang

 42.4. Ông Đoàn Ngọc Huyền (Pháp)- vợ: Đào Lệ Yến, các con:

424.1. Đoàn Ngọc Sĩ

424.2. Đoàn Ngọc Ân

424.3. Đoàn Ngọc Tuấn

424.4. Đoàn Ngọc Mai Lan

 42.5. Bà Đoàn Thị Tâm -  chồng: Vũ Hiển Vinh(chết) (2001)

(Delaware,USA)

425.1. Vũ Quốc Bảo,

425.2. Vũ Thanh Phương- chồng: Nguyễn Văn Thành

425.3. Vũ Tuyết Nga

425.4. Vũ Quốc Long

425.5. Vũ Quốc Phú

425.6. Vũ Quốc Khoa

 42.6. Ông Đoàn Ngọc Huyến(chết), con:

 426.1. Đoàn Ngọc Hiền

 42.7. Ông Đoàn Ngọc Lâm (Phú Bình,VN), các con:

427.1. Đoàn Ngọc Long

427.2. Đoàn Ngọc Hiển   

 

11 Con Cụ Tổng Giác

4.3. Ông Trùm Đoàn đình Hành(chết)

Bà Phạm Thị Nhĩ(chết)

(ông bà qua đời tại Láng cát, Bà Rịa, miền Nam)

* 7 con: 3 trai, 4 gái:

1. Đoàn Ngọc Đạm

2. Đoàn Thị Đượm

3. Đoàn Ngọc Hiện

4. Đoàn Thị Đậm

5. Đoàn Văn Thiên

6. Đoàn Thị Lan

7. Đoàn Thị Tuyết

 43.1. Ông Giuse Đoàn Ngọc Đạm - Bà Maria Nguyễn Thị Tý(chết)

*  7 con: 5 trai, 2 gái:

431.1. Giuse Đoàn Ngọc Đam - vợ: Maria Nguyễn Thị Cúc(chết) )09)

Các con:

            1. Đoàn Thị Hoa- chồng Phạm Văn Thái

con: Khanh Vy Vivian, Vincent, & Valarie Phạm

            2. Đoàn Ngọc Tiến- Trần Thị Trang

            3. Đoàn Thị Hồng- Quan Steve

con: Daniel, Bella, Ryan & Dylan Quan

            4. Đoàn Ngọc Phước-Đỗ Thị Dung

con: Nhật, Macy, Aaron

            5. Đoàn Ngọc Chiến

            6. Đoàn Ngọc Thắng

            7. Đoàn Thị Tuyết

            8. Đoàn Ngọc Bình

 431.2.Giuse Đoàn Ngọc Hạnh - Maria Phạm Thị Lan (Cali)

Các con:

            1. Maria Đoàn Hương

            2. Maria Đoàn Hường

            3. Giuse Đoàn Hiếu

            4. Guise Đoàn Huy

 431.3. Đoàn Thị Mơ - chồng: Hoàng Đình Trung , các con(ShriverPort,LA):

            1. Giuse Hoàng Phương

            2. Guise Hoàng Cường

            3. Maria Hoàng Dung

            4. Maria Hoàng Nhi

    431.4. Đoàn Ngọc Minh - vợ: Phạm Thị Lan , các con(VN):

            1. Đoàn Ngọc Mẫn

            2. Đoàn Ngọc Quang

            3. Đoàn Ngọc Thanh

            4. Đoàn Thị Liên

            5. Đoàn Thị Liễu

            6. Đoàn Thị Uyên

 431.5. Đoàn Ngọc Thành (USA)

con: Devon, Lauren, & Dasha Doan

431.6.Đoàn Thị Mận, chồng, các con (VN)

431.7.Đoàn Ngọc Há(chết),vợ(chết),các con...

 43.2. Bà Đoàn Thị Đượm(chết) - chồng: Hà(chết)

 43.3. Ông Đoàn ngọc Hiện(chết) - vợ 1(chết),  vợ 2 Nguyễn Thị My, các con:

 433.1. Đoàn Thị Kim Oanh

433.2. Đoàn Thị Mai Huê

433.3. Đoàn Ngoc Tiến

433.4. Đoàn Minh Tâm

433.5. Đoàn Thị Tuyết

433.6. Đoàn Kim Nhung

433.7. Đoàn Thị Thanh Nga

433.8. Đoàn Văn Tuấn

433.9. Đoàn Minh Khiêm

433.10. Đoàn Tấn Dũng

433.11. Đoàn Thị Thu Hồng

 43.4. Bà Đoàn Thị Đậm(chết) - chồng: Trần Minh Sơn (Úc), các con:

434.1. Trần Loan

434.2. Trần Lý

434.3. Trần Ánh

434.4. Trần Trọng

 43.5. Ông Đoàn Văn Thiên(chết)

 43.6. Bà Đoàn Thị Lan - chồng: Kính(chết) (Vn), con:

 436.1. Phạm Văn Thanh

 43.7. Bà Đoàn Thị Tuyết(chết) - chồng: Trịnh Tăng, con:

437.1. Trịnh Thị Nguyệt

437.2. Trịnh Minh Chính và vợ con (Đan Mạch)

437.3. Trịnh Minh Phương

437.4. Trịnh Minh Hùng

11 Con Cụ Tổng Giác

4.4.  Ông Bá Đoàn Ngọc Hồ(chết)

Bà Phạm Thị Khuyên(chết)

(Xuân Hà, Hải Hậu, Nam Định)

 * 4 con: 2 trai, 2 gái:

1. Đoàn Thị Sen

2. Đoàn Thị Lựu

3. Đoàn Đình Đại

4. Đoàn Đình Quỳnh

 44.1. Bà Đoàn Thị Sen - chồng: Bỉnh

 44.2. Bà Đoàn Thị Lựu - chồng: Hiệp

 44.3. Ông Đoàn Đình Đại(chết) - vợ:...,

Các con:

443.1. Đoàn Thị Hồng Loan

443.2. Đoàn Quốc Thái

443.3. Đoàn Quốc Việt

443.4. Đoàn Thị Kiều Oanh

443.5. Đoàn Thị Mỹ Dung

443.6. Đoàn Minh Đức

 44.4. Ông Đoàn Ngọc Quỳnh(chết)

 

11 Con Cụ Tổng Giác

4.5.  Bà Maria Đoàn thị Tý(chết)

Ông Tuần Giuse Ng


Các tin khác


HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM
© Copyright 2012 doantocvietnam.com, All right reserved
Designed & Powered by rehangngay.vn