CỘNG ĐỒNG HỌ ĐOÀN VIỆT NAM

Trang thông tin điện tử của hội đồng Đoàn tộc Việt Nam

www.doantocvietnam.com - hoidongdoantocvietnam@gmail.com

Liên kết website

THÔNG TIN QUẢNG BÁ

THÔNG KÊ WEBSITE

  • Số lần click: 518667
  • Lượt truy cập: 432528

Quy chế quản lý đền thờ tổ họ Đoàn Việt Nam - Đền đông hải đại vương Đoàn Thượng và quản lý tài chính của họ

11:04 CH 24/10/2012

Ngày 20/9/2012 Chủ tịch HĐ Đoàn tộc VN đã ban hành quy chế trên gồm 4 chương

Ngày 20/9/2012 Chủ tịch HĐ Đoàn tộc VN đã ban hành quy chế trên gồm 4 chương:

Chương I- Lời nói đầu.  ...

“Với tấm lòng hướng về cội nguồn, các thế hệ họ Đoàn Việt Nam, Ban liên lạc họ Đoàn ở các địa phương, các danh nhân, các nhà doanh nghiệp và bà con thập phương, đã nhiệt tâm hưởng ứng cungtieens tài chính, nguyên vật liệu, đồ nội thất, ... nên ngôi đền đã hoàn thành ... trên diện tích 3200m2”. “Đền thờ tổ họ Đoàn VN - Đền Đông Hải Đại Vương Đoàn Thượng”  là chốn tâm linh của bà con trong họ và khách thập phương, cần được thường xuyên gìn giữ, tôn tạo và phát huy tác dụng như một di sản văn hóa”. “Để đáp ứng yêu cầu trên đây, HĐ Đoàn tộc VN tiếp tục kêu gọi sự đóng góp tài chính để xây dựng quỹ Đền đồng thời là quỹ chung của toàn họ một cách dài lâu, do đó việc quản lý Đền, quản lý tài chính phải được tổ chức chặt chẽ, thường xuyên kiểm tra giám sát, đảm bảo tính minh bạch, công khai, việc quản lý Đền phải gắn liền với quản lý tài chính của dòng họ”.  


Chương II- Quản lý Đền:

Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý Đền.

Chương III- Quản lý tài chính của Đoàn tộc:

Quy định về nguyên tắc quản lý thu, chi tài chính của Đoàn tộc, có các điều khoản như: “Lập bia công đức lưu danh các vị đã cung tiến từ 500.000đ trở lên” và “Mọi thành viên trong họ có yêu cầu xem hồ sơ, sổ sách thu, chi đều được bộ phận phụ trách tài chính đáp ứng và giải trình những khúc mắc nếu có”, “Các khoản thu, chi quỹ họ sẽ được công khai trong ngày giỗ Tổ họ Đoàn VN (mồng 8 tháng Giêng Âm lịch hàng năm)” .

Chương IV- Điều khoản thi hành, có điều khoản ghi “Trong ngày giỗ Tổ hàng năm:

HĐ Đoàn tộc VN sẽ tuyên dương những cá nhân, tập thể có thành tích thực hiện quy chế này, đồng thời thông báo công khai việc xử lý kỷ luật (nếu có) những cá nhân có sai phạm trong quản lý cơ sở vật chất, tài chính của họ”.


Các tin khác


HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM
© Copyright 2012 doantocvietnam.com, All right reserved
Designed & Powered by rehangngay.vn