CỘNG ĐỒNG HỌ ĐOÀN VIỆT NAM

Trang thông tin điện tử của hội đồng Đoàn tộc Việt Nam

www.doantocvietnam.com - hoidongdoantocvietnam@gmail.com

Liên kết website

THÔNG TIN QUẢNG BÁ

THÔNG KÊ WEBSITE

  • Số lần click: 518666
  • Lượt truy cập: 432527

Thông báo thành lập 3 tiểu ban:

11:07 CH 24/10/2012

Ban Thường trực Hội đồng Đoàn tộc VN kính mời các vị có khả năng đăng ký tham gia thành viên các tiểu ban sau đây (Xin ghi rõ: Họ tên (Mobile), chức vụ, ngành nghề, địa chỉ nơi làm việc (số điện thoại, Email, Fax), địa chỉ thường trú (Số điện thoại NR) :


1. Tiểu ban Thông tin tuyên truyền: Yêu cầu có một trong các khả năng sau: biết sử dụng máy tính, biết lập trình và quản lý Website, biên tập tài liệu, có nguồn tổ chức in ấn, xuất bản, biết quay phim, chụp ảnh,...


2. Tiểu ban Tộc phả: Yêu cầu có một trong các khả năng sau: biết dịch văn bản Hán Nôm, biết tập hợp các nguồn tư  liệu lịch sử về các nhân vật họ Đoàn, ...


3. Hội doanh nhân họ Đoàn: gồm các vị họ Đoàn đang kinh doanh trong mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, y tế, v.v...  

doantocvietnam.com


Các tin khác


HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM
© Copyright 2012 doantocvietnam.com, All right reserved
Designed & Powered by rehangngay.vn