CỘNG ĐỒNG HỌ ĐOÀN VIỆT NAM

Trang thông tin điện tử của hội đồng Đoàn tộc Việt Nam

www.doantocvietnam.com - hoidongdoantocvietnam@gmail.com

Liên kết website

THÔNG TIN QUẢNG BÁ

THÔNG KÊ WEBSITE

 • Số lần click: 518646
 • Lượt truy cập: 432508

ĐỀ CƯƠNG DỰ THẢO XÂY DỰNG BỘ TỔNG TẬP TƯ LIỆU HỌ ĐOÀN VIỆT NAM

08:34 CH 28/10/2012

Nhìn lại lịch sử lâu đời và hào hùng của dòng họ, mỗi người mang trong mình dòng máu họ Đoàn đều có quyền tự hào về tổ tiên của mình. Cùng với niềm tự hào, tôi xin góp một phần nhỏ bé của mình bằng việc giới thiệu với bà con họ tộc bản thảo: “ Đề án xây dựng bộ Tổng tập tư liệu họ Đoàn Việt Nam” Hy vọng được cùng bà con trên hành trình: Tìm về cội nguồn, liên kết các chi họ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy những giá trị tốt đẹp của những di sản mà tiền nhân để lại, động viên mọi người, cùng con cháu tạo dựng tương lai. Trên tinh thần: Đoàn kết – thống nhất- hợp tác thân thiện - phát triển bề vững. Thực hiện được những điều mà vị Chủ tịch kính mến của Hội đồng Đoàn tộc Việt Nam đã nêu trong phát biểu tại lễ giỗ đức Tổ Đoàn Thượng: “ Đoàn kết dân tộc, xóa sạch đói nghèo, đỡ nghiêng uốn lệch, không trệch mục tiêu”, “Dân giàu, Nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 1. I.     BẢN ĐỀ ÁN ( tóm tắt): gồm 2 phần
 • Phần A: nội dung
 1. a.    Phần mở đầu
 2. Mục đích, ý nghĩa của đề án.
 3. Đặc điểm
 4. Phương pháp xây dựng bộ Tổng tập
 5. Tiến trình thực hiện
 6. b.    Những thông tin ban đầu về họ Đoàn
 7. Phác thảo Tộc huy họ Đoàn Việt Nam
 8. Xuất xứ tên gọi và chữ Đoàn (Hán – Nôm)
 9. Họ Đoàn là họ Bản địa của Việt Nam
 10. Cư dân họ Đoàn Việt Nam hiện nay.
 11. Tổng hợp các tư liệu về họ Đoàn hiện nay   ( bao gồm cả vật thể và phi vật thể)
 12. Tổng hợp gia phả của các chi họ Đoàn    (kể cả tư liệu có lien quan) trong cả nước
 13. Các nghiên cứu khoa học , phát hiện mới lien quan đến tư liệu họ Đoàn
 14. Các vấn đề về truyền thuyết cần và tư liệu còn tồn nghi cần lý giải…
 15. c.    Họ Đoàn Việt Nam trong quá trình phát triển của Đất nước
 16. d.    Những danh nhân người họ Đoàn, những công trình, tác phẩm nổi tiếng của họ Đoàn
 17. e.    Nhứng bài phát biểu, những bài viết nghiên cứu đánh giá về họ Đoàn Việt Nam
 18. f.     Thực hiện số hóa các tư liệu về.họ Đoàn Việt Nam.
 • Phần B: kế hoạch tổ chức thực hiện:
 1. Thành lập Hội đồng chỉ đạo và Hội đồng biên soạn
 2. Phương án hoạt động của ban biên tập
 3. Kế hoạch và tiến độ thực hiện
 4. Phương pháp nghiệm thu, xuất bản và phát hành.
 5. Dự trù kinh phí.  

                                                             BVA


Các tin khác


HỘI ĐỒNG ĐOÀN TỘC VIỆT NAM
© Copyright 2012 doantocvietnam.com, All right reserved
Designed & Powered by rehangngay.vn